Cykeltur med mapping workshop

– demokratisk dannelse i Københavns byrum

Oplevelsesrig og vedkommende studietur i København på cykel, med arkitektur som omdrejningspunkt? Og som samtidigt fungerer som indholdsmættet sjov trivselstur? JA?! I skal på arkitektur-cykeltur med beCopenhagen!

Vi tager eleverne ud at cykle gennem byen, hvor de får en direkte, kropslig fornemmelse af at indtage byen, samtidig med at de deltager i byens liv og kan nå at opfange byens mange kontraster og forskelligartede byrum. De får til opgave at fotografere undervejs og på den måde skærpe deres opmærksomhed på, hvad vi oplever på turen.

Turens rute er udvalgt, så eleverne møder byrum og arkitektur, der er meget forskellige i deres design, problemløsning og oplevelsesmæssige kvaliteter. Vi cykler gennem eksempelvis boligområder med semi-private byrum, omdannede industriområder, multifunktionelle byrum og kvarterløft. 

Vi vejleder eleverne i at observere ved at stille spørgsmål til de steder, vi kommer forbi: Hvad afgør, om et sted føles godt eller dårligt at opholde sig i – og for hvem? Eleverne lærer at aflæse byrum gennem spørgsmål og observationer, der er inspireret af fænomenologiske arkitektur-metoder, som bl.a. arkitekterne Steen Eiler Jacobsen og Jan Gehl er eksponenter for.

Turene afsluttes med en afrundende opsamling, hvor vi sørger for at uploade billederne i en fælles fotomappe for turen, som er koblet på Google Maps. For hvert foto skrives korte kommentarer, der beskriver eller begrunder motivet

Om turen

Alle turene starter i indre by, Fortunstræde 1, hvor beCopenhagen har cykler til rådighed. Herfra cykler vi ad en rute, hvor den frie bevægelse gennem byen og mødet med byens  kontraster er en pointe i sig selv. Turen varer 3-4 timer med en kort pausen undervejs.

Forud for turene indgår vi i en dialog med læreren for at tilpasse turen til gruppen bedst muligt. I beCopenhagen tilrettelægger vi skræddersyede ture til mange målgrupper, hvilket bidrager til et stort repertoire, som vi kan trække på, i det omfang der er behov for tilpasninger.

Priser for en 4 timers tur

Kr. 2500,- for op til 15 elever

Kr. 5000,- for op til 30 elever